ApowerMirror  

ApowerMirror  

APOWERSOFT LIMITED – Shareware –
ApowerMirror, một màn hình tiện dụng, chưa mạnh mẽ phản ánh chương trình cho iPhone và Android. Nó có thể dễ dàng cast màn hình Android hoặc iOS để PC và Mac. Bên cạnh đó, bạn có thể cũng chụp ảnh, ghi lại màn hình điện thoại, xem toàn màn hình, điều chỉnh màn hình hiển thị và làm một số bản vẽ trên màn hình được nhân đôi.

Tổng quan

ApowerMirror là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi APOWERSOFT LIMITED.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ApowerMirror là  , phát hành vào ngày 22/02/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/01/2017.

ApowerMirror đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

ApowerMirror Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ApowerMirror!

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có ApowerMirror cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản